Sedasyon Nedir?

Bazı Sedatif etkili, Narkotik Analjezik ve Hipnotize edici ilaçların kombinasyonu ile hasta rahatlatılır ve kısa bir Amnezi (unutkanlık) sağlanarak Lokal Anestezi uygulanmasıyla hastanın diş tedavileri kısa süre içerisinde yapılabilir. Bu uygulama genel anestezi uygulaması değildir, hastane ya da ameliyathane koşullarında değil diş hekimlerinin muayenehanesinde uygulanır. Hasta, hekim tarafından verilen komutları yerine getirebilir. Hasta ile hekim arasında diyalog yaşanabilir. Hekimin verdiği hareket gerektiren komutları (ağız açmak, başını çevirmek, sorulara cevap vermek) hasta bu istekleri kolaylıkla gerçekleştirebilir. İşlem sırasında anestezi uzmanı sürekli olarak hastayı monitörize ederek nabzını ve tansiyonunu takip altında tutar.
Hasta, operasyon sonrasında ilaçların etkisi ile ağız içerisinde yapılan işlemleri, ağrıyı, hoşlanılmayan sesleri, titreşimleri hatırlamamaktadır ve bu sayede psikolojik travmaya da maruz kalmaz. Tedavi esnasında hasta stresi ortadan kalktığı ve istenmeyen refleksler önlenmiş olduğu için, hekim açısından rahat bir çalışma ortamı sağlanır.

Sedasyon işleminden sonra hastanın toparlanma süreci kısa ve rahattır. Bu avantajlar, hastanın daha sonra ki seanslarda diş hekimine gelişini kolaylaştırmaktadır. Bilinçli sedasyon, hem erişkin hastalarda hem de çocuk hastalarda son derece güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir. Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Erişkin hastalarda damar içinden uygulanır. Kullanılacak ilaçların dozu kiloya göre yapılır. Çocuklarda ise oral (şurup), rektal (makattan), intranazal (burundan) uygulama şekilleri mevcuttur. Yapılacak olan işlemin süresine göre ek doz uygulamaları yapılabilir. Tek seansta birçok diş tedavisini gerçekleştirmek mümkündür.

Operasyon Öncesi Anestezi Muayenesi

Hastaların öncelikle yapılacak olan diş tedavileri, ilgili hekimlerle planlandıktan sonra operasyon öncesi anestezi işlemleri için muayeneleri yapılır. Anestezi muayenesinde özellikle hastanın detaylı öz geçmişi (daha önceden geçirdiği ameliyat veya hastalıklar, sürekli kullandığı ilaçlar vb.) öğrenilir ve fiziksel muayenesi yapılır. Gereken tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat randevusu oluşturulur.

Sedasyon Uygulanan Hasta Grupları;