Doç. Dr. Esra Yüce

roundline
Kişisel bilgileri
Cene-Cerrahisi-Uzmani-Esra-Yuce.jpg

Doç Dr. Esra Yüce

Unvanı: Doçent Doktor, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Yabancı Dil: İngilizce                                    

İLETİŞİM

Tel: 444 20 60

E-posta: info@dentway.com.tr

ÖĞRENİM DURUMU

Post Doc: Warwickshire&Coventry University, 2015

Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ABD, 2014

Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık yönetimi, 2015

Lisans: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2009

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. Estetik Diş Akademisi Derneği
 2. CADA – Computer Aided Dentistry Academy

KONFERANS, EĞİTİM SEMİNERLERİ VE YAYINLARI

 1. Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 2. Yuce E, Dereci O, Altın N, Koca C, Yazan M (2020). Effects of different polyvinylpyrrolidone iodine concentrations on trismus and swelling following third molar surgery. Journal of the Pakistan Medical Association, 70(12), 2304-2309.
 3. Yuce E, Komerik N (2020). Comparison of the Ef ciacy of Intra-Articular Injection of Liquid Platelet-Rich Fibrin and Hyaluronic Acid After in Conjunction With Arthrocentesis for the Treatment of Internal Temporomandibular Joint Derangements. Journal of Craniofacial Surgery, 31(7), 1870-1874.
 4. Yuce E, Komerik N (2019). Potential effects of advanced platelet rich brin as a wound-healing accelerator in the management of alveolar osteitis: A randomized clinical trial. Nigerian Journal of Clinical Practice, 22(9), 1189-1195.3
 5. Komeik N, Yuce E, Şahin C N, Aslan K P, Çakır M, Koparan G (2017). Oral mucosa and lung cancer: Are genetic changes in the oral epithelium associated with lung cancer?. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(1), 12-18.

Dereci O, Sindel A, Toru H S, Yuce E, Ay S, Tozoğlu S (2016). The Comparison of the Ef cacy of Blue Light-Emitting Diode Light and 980-nm Low-Level Laser Light on Bone Regeneration. Journal of Craniofacial Surgery, 27(8), 2185-2189.

Yuce E, Koçer G, Çini TA (2016). Current concepts of oral and maxillofacial rehabilitation and treatment in aviation.. General dentistry, 64(5), 44-8.

Yuce E, Baykul T, Fındık Y, Alkış H (2016). Evaluation of Changes in Lip Closing Force After Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion. Journal of Craniofacial Surgery, 27(3), 649-653.

Dereci O, Tüzüner AM, Koçer G, Yuce E, Öztürk A (2016). Ef cacy of immediate postoperative intramasseteric dexamethasone injection on postoperative swelling after mandibular impacted third   molar surgery: A preliminary split-mouth study.. Journal of the Pakistan Medical Association, 66(3), 320-3.

Yuce E, Komerik N (2015). Oral maxillofacial training: Opinions of trainees and specialists in Turkey. Journal of Contemporary Medical Education, 3(1), 25-30.

Koçer G, Yuce E, Tüzüner Am, Dereci O, Koşkan O (2014). Effect of the route of administration of methylprednisolone on oedema and trismus in impacted lower third molar surgery. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 43(5), 639-643

Koca C, Kosehasanogulları M, Yıldırım B, Kaya İ, Yuce E, Çiçek MF (2021). Lokal ve Tek Doz Uygulanan Teriparatidin, Masseter Kası Genişliği ve Erken Dönem Mandibular Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkisi.   Van Tıp Dergisi, 28(1), 151-158.

Yuce E, Yamaner ID (2020). Yeni Nesil Hassas Moleküler Implant-Dayanak Sistemlerinin Klinik Başarıya ve Marjinal Kemik Kaybına Etkisinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, 27(4), 431-439.

Yuce E, Yamaner ID 2020). Miyofasiyal Ağrılı Hastalarda Botulinum ToksinA Enjeksiyonunun Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3), 322-329.

Şimşek HO, Yıldırım D, Görmez Ö, Yuce E, Kapucuoğlu FN (2014). Aneurysmal bone cyst of the mandible: Report of a case with a review of the literature. Journal of Oral and Maxillofacial Radiology, 2(2), 64-67.

 1. Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 2. Yuce E. Comparison of Cell Proliferation Activity in Dental Follicle of the Asymptomatic and Symptomatic Impacted Teeth: a Preliminary Study. 2019 CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, 108-108.
 3. Yuce E. Evaluation of the Relationship Between Clinical Symptoms and CBCT Findings in Patients with TMJ-Osteoarthritis. Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 77-77.
 4. Yuce E ,Coşkun Ü (2019). Current Knowledge and Clinical Perspectives on Myelodisplastic Syndromes in Oral and Maxillofacial Surgery: Experiences in 12 Patients. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scienti c Congress
 5. Yamaner ID, Sertgöz A, Yuce E. Static or dynamic computer guided surgery: when and how?. EuroSciCon Conference On Dental Dental Hygiene, 3.
 6. Yuce E, Yamaner ID Yazan M (2018). Conservative and Surgical Treatment of Antiresorptive Drug- Related Osteonecrosis of the Jaw with Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery under Polyvinylpyrrolidone Iodine Irrigation:A Case Series of 13 Treated Sites.. 20th International Conference on Dental and Oral Health, 243-243.
 7. Yuce E, Akça BS (2016). Different Radiological Findings with the Same Pathologic Diagnosis: Two Cases of Cemento-Ossifying Fibroma. ACBID 2016 10th International Congress, 281-281.
 8. Yuce E, Koca C, Akça BS (2016). Clinical Series of Keratocystic Odontogenic Tumors Involving the Ramus of the Mandible.. ACBID 2016 10th International Congress, 207-207.
 9. Yuce E, Komerik N, Koray M (2015). Iatrogenic Complications and Their Management in Dental Implant Surgery. ICOMS 22nd International Conference on Oral Maxillofacial Surgery 2015, 44, 171,
 10. Yuce E, Koca C, Komerik N (2015). A Conservative Approach for Hemangioma in the Buccal Mucosa: Intra-Tumoral Ligation.. ACBID 2015 9th International Congress
 11. Yuce E, Koca C, Komerik N (2014). Effectiveness of Platelet Rich Fibrin in the Healing of Cyst Cavities Following Their Removal.. ACBID 2014 8th International Congress, 146-146
 12. Koca C, Yuce E,Şentürk FM, Komerik N (2014). Pyogenic Granuloma with Various Presentations. ACBID 2014 8th International Congress, 147-147.
 13. FIındık Y, Yuce E, Baykul T(2014). Clinical Series of Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion. ACBID 2014 8th International Congress, 147-147.
 14. Koca C, Yuce E, Komerik N (2014). Botulinum Toxin Injections for the Treatment of Myofascial Pain Dysfunction. ACBID 2014 8th International Congress
 15. Yuce E, Koçer G (2013). Maxillofacial Rehabilitation and Treatments of Pilots and Flight Crew. FDI World Dental Federation 101st Annual World Dental Congress, 84-84. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6500314)
 16. Komerik N, Yuce E. Oral and Maxillofacial Training: The Perspective of Turkish Residents. Annual Meeting of the IADR Continental European Division 2013 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6500482)
 17. Şimşek HO, Yuce E, Gormez O, Yıldırım D ,Kapucuoğlu FN (2013). Aneurysmal Bone Cyst of Mandibula:Report of a Case with a Review of the Literature. 20th International TAOMS Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6500373)
 18. Yuce E, Çına M, Koçer G, Baykul T (2011). Klinik Olarak Gözlemlenemeyen Bifosfonat Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Çene Osteonekrozu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, 88-89.
 19. Yuce E (2015). Uçucularda Oral ve Maksillofasiyal Problemler ve Tedavileri. 2. Ulusal Havacılık Tıbbı Kongresi, 114-114.
 20. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

Maksillofasiyal Travma Hastalarında Acil Havayolu Yönetimi (2020), YÜCE ESRA, Gece Kitaplığı Yayınevi, ISBN:• 978-625-7243-49-0

 1. Editörlük ve Hakemlik

 2. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment SPECIAL ISSUE: How Aware are we of the Potential Butter y Effect for Intellectual Disabilities? Oral Health, General Health and Life Quality, Dergi, Konuk Editör, Lifescience Global
 3. Aydın Dental Dergisi Editör & Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği
 4. Selçuk Dental Journal Hakemlik
 5. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Hakemlik

ÖDÜLLER 

2020 BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – HEALTECH Girişim Hızlandırma Programı Ödülü

2020 BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – IoT ve Dijitalleşme Ödülü

Online Hızlı Randevu