Doç. Dr. Şule Çıldır

roundline
Kişisel bilgileri
şule cildir fotografi

Doç. Dr. Şule Çıldır

Unvanı: Doçent Doktor, Pedodonti

Yabancı Dil: İngilizce

İLETİŞİM

Tel: 444 20 60

E-posta: info@dentway.com.tr

ÖĞRENİM DURUMU

Doçentlik: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, 2011

Doktora: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, 2003

Lisans: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1998

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. Türk Pedodonti Derneği
 2. International Association of Paediatric Dentistry
 3. European Association of Paediatric Dentistry

KONFERANS, EĞİTİM SEMİNERLERİ VE YAYINLARI

Fluorid içeren rezin esaslı olan ve olmayan dört farklı fissür örtücünün önceki ve yeniden yükleme yapıldıktan sonraki fluorid salınım değerleri ve salınım öncesi ve sonrası fiziksel özellikleri bakımından karşılaştırılması, İstanbul 2006.
(Prof. Dr. Nüket SANDALLI) – DOKTORA TEZ KONUSU VE DANIŞMAN

Farklı restoratif materyallerin başlangıçtaki ve fluoridli bir ağız gargarası ve diş macunu uygulaması sonrasındaki fluorid salınımlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, İstanbul, 2003.
(Prof. Dr. Nüket SANDALLI); MASTER TEZ KONUSU VE DANIŞMAN

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Çıldır ŞK, Sandallı N: Fluoride release/uptake of glass ionomer cements and polyacid-modified composite resins. Dent Mater J, Vol 24(1):92-7, March 2005 (Sci Cite İndex)

A2. Güler N, Çıldır Ş, İşeri U, Sandallı N, Dilek Ö: Hypohidrotic ectodermal dysplasia with bilateral
impacted teeth at the coronoid process: a case rehabilitated with mini dental implants. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 99(5):E34-8, May, 2005 (Sci Cite İndex)

A3. Sandallı N, Çıldır Ş, Güler N: Clinical investigation of traumatic injuries in Yeditepe University,
Turkey during the last 3 years. Dental Traumatol, 21(4):188-94, Aug, 2005 (Sci Cite İndex)

A4. Çıldır ŞK, Sençift K, Olgaç V, Sandallı N: Delayed eruption of a mandibular primary cuspid associated with compound odontoma. J Contemp Dent Pract, (6)4:152-59 Nov, 2005

A5. Çağlar E, Sandallı N, Twetman S, Kavaloğlu Ş, Ergeneli S, Kuvvetli SS: Effect of yogurt with
Bifidobacterium DN-173 010 on salivary mutans streptococci and lactobacilli in young adults. Acta Odontol Scand, 63(6):317-20, Nov, 2005 (Sci Cite İndex)

A6. Çağlar E, Kavaloğlu Ş, Ergeneli S, Sandalli N, Twetman S: Salivary mutans streptococci and lactobacilli levels after ingestion of the probiotic bacterium Lactobacillus reuteri ATCC 55730 by straws and tablets. Acta Odontol Scand, 64(5):314-8, Oct, 2006 (Sci Cite İndex)

A7. Kuvvetli SS, Tuna EB, Çıldır ŞK, Sandallı N, Gencay K: Evaluation of the fluoride release from
orthodontic band cements – their use in pediatric dentistry. Am J Dent, 19(5):275-8, Oct, 2006 (Sci Cite İndex)

A8. Çıldır ŞK, Sandallı N: Compressive strength, surface roughness, fluoride release and re-charge of four new fluoride releasing fissure sealants. Dent Mater J, 26(3):335-41, 2007 (Sci Cite İndex)

A9. Çağlar E, Kavaloğlu Ş, Kuşçu ÖÖ, Sandallı N, Holgerson PL, Twetman S. Effect of chewing gums containing xylitol or probiotic bacteria on salivary mutans streptococci and lactobacilli. Clin Oral Investig, 11(4):425-9, Dec, 2007 (Sci Cite İndex)

A10. Sandallı N, Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Ergeneli S. “The pediatricians” role in the oral health of children. J OHDMBSC, Vol.VI(4):19-27 Dec, 2007

A11. Çağlar E, Kuşçu ÖÖ, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Sandallı N. A probiotic lozenge administered medical device and its effect on salivary mutans streptococci and lactobacilli. Int J Paediatr Dent, 18(1):35-9, Jan, 2008 (Sci Cite İndex)

A12. Sandallı N, Caglar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Kuvvetli SS. Xylitol chewing gum consumption in a group of 12 year old İstanbul school children. J OHDMBSC, Vol.VII(1):14-8, March, 2008

A13. Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Sandallı N. Prevalence of noncavitated and cavitated carious lesionsn a group of 5-year-old Turkish children in Kadikoy, Istanbul. J Dent Child, 75(2):158-63, May-Aug; 2008

A14. Çağlar E, Kuşçu ÖÖ, Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Sandallı N, Twetman S. Short-term effect of ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb-12 on the number of salivary mutans streptococci and lactobacilli. Acta Odontol Scand, 66(3):154-8, Jun, 2008 (Sci Cite İndex)

A15. Çağlar E, Çıldır ŞK, Sandallı N. The erosive potential of different malt drinks: A study in vitro and in situ. J Clin Pediatr Dent, 33(1):35-8, 2008

A16. Çıldır ŞK, Germeç D, Sandallı N, Ozdemir Isık F, Arun T, Twetman S, Çaglar E. Reduction of salivary streptococci in orthodontic patients during daily consumption of yoghurt containing probiotic bacteria. Eur J Orthod, 4(31):407-11, Feb, 2009 (Sci Cite İndex)

A17. Çağlar E, Topçuoğlu N, Çıldır ŞK, Sandallı N, Külekçi G. Oral colonization by Lactobacillus reuteri ATCCÜ 55730 after exposure to probiotics. Int J Paediatr Dent, 19(5):377-81, Apr 7, 2009 (Sci Cite İndex)

A18. G Trakyalı, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı. Orthodontic treatment of a transmigrated mandibular canine: a casereport. Aust Orthod J, Volume 26(2):201-5, Nov 2010. (ISI Kapsamında)

A19. E Çağlar, S Kuvvetli, Ş Çıldır, ÖÖ Kuşçu, F Alp, N Sandallı. Micro-tensile dentin bond strength of two all-in-one adhesives and an etch-and-rinse adhesive. Acta Stomatologica Croatica 44:90-95, 2010

A20. Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı, S Nazlı, F Alp, E Çağlar. A Novel Delivery System of Probiotic Drop and Its sEffect on Dental Caries Risk Factors in Cleft Lip/Palate Children. The Cleft Palate Craniofacial Journal dergisinde yayıma kabul edilmiştir (ISI Kapsamında)

A21. OO Kuscu, C Kucuktepe, E cağlar, ŞK Çıldır, N Hacinlioglu, N Sandallı. Role of Student to student Local Anestesia Administration on undergraduate students’ opinions regarding Pain-free Local Anestesia Technique in children. European J of Dental Educatiıon Feb 2013 (ISI Kapsamında).

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B1. Kavaloğlu Ş: Diş çürüklerinin gelişiminde tükürüğün etkisi. Akademik Dent Diş Hek Derg, 3(3): 34-8, Temmuz-Eylül, 2000.

B2. Civelek A, Özel E, Çıldır ŞK: Diş Hekimliğinde Topikal Fluorid Uygulamaları. Ondokuz Mayıs Univ Diş Hek Fak Derg, 5(2):103-9, Ağustos, 2004.

B3. Sandallı N, Kuvvetli SS, Çağlar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S: Kuron kırığı görülen sürekli kesici dişlerin kendi kırık parçaları ile restorasyonları. 7tepe Klinik Derg, 1(1):33-8, 2005.

B4. Çağlar E, Çıldır ŞK, Sandallı N. Fissür örtücülerin retansiyonunda Er:YAG lazer uygulamasının etkisi. 7tepe Klinik Derg, 1(3):45-8, 2007.

B5. Çağlar E, Çıldır ŞK, Sandallı N. Cam iyonomer simanlar. Akademik Dent Diş Hek Derg, (32):30-8, Temmuz-Eylül,2007.

B6. Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Sandallı N. Erken çocukluk dönemi çürükleri: Etyolojisi, epidemiyolojisi,
koruyucu yaklaşımlar ve tedavisi. 7tepe Klinik Derg, 2(1):48-55, 2008.

B7. Hacınlıoğlu NM, Çıldır ŞK, Sandallı N. Çocuklarda kapanış ilişkileri ve oklüzyon. Cumhuriyet Univ Diş Hek Fak Derg, 12(1):91-7, 2009.

B8. Çıldır ŞK, Sandallı N, Noyan A. Diş tedavileri genel anestezi altında yapılan çocukların hemodinamik değişiklikleri. İstanbul Univ Diş Hek Fak Derg, 44(1):15-25, 2010.

B9. Ş Kavaloğlu Çıldır, S. Çalışkan, N Sandallı. Dudak damak yarıklarında etiyoloji, embriyoloji, klinik bulgular ve tedavi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi’nde yayıma kabul edilmiştir.

B10. F Alp, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı. Diş Hekimliğinde Çocuklarla İletişim. Diş Hekimliği Dergisi, 21(95):38-43, 2010.

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan abstraktlar

C1. Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Sandallı N: Prevalence of dental caries in relation to mothers’ education and fluoride supplementation in children. European Journal of Paediatric Dentistry, Vol.1(3):2 (Abs no: 124), 2000.

C2. Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Güzeltırpan E, Sandallı N: Dental caries and dental health care of high income family children in Turkey. Journal of Dental Research, 81(B): 286 (Abs no: 453), 2002.

C3. Çıldır ŞK, Sandallı N: Fluoride release/uptake of glass ionomer cements and polyacid-modified composite resins. Journal of Dental Research Vol.83(A):68 (Abs no: 1395), 2004.

C4. Sandallı N, Guler N, Çıldır ŞK: Clinical investigation of traumatic injuries in Yeditepe University, during 3 years. Journal of Dental Research Vol:83(A) (Abs no:3366); 2004.

C5. Çıldır ŞK, Ergeneli S, Sandalli N, Twetman S, Caglar E.: Lactobacillus reuteri ATCC 55730 tablet chewing reduces salivary mutans streptococci levels. 84th General Session and Exhibition of the IADR, June 28 – July 1, 2006, Brisbane, Australia. (Sözlü Sunum)

 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

D1. Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Sandallı N: Prevalence of dental caries in relation to mothers’ education and fluoride supplementation in children. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, June 7-11, 2000, Bergen, Norway. (Poster Sunumu)

D2. Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Güzeltırpan E, Sandallı N: Dental caries and dental health care of high income family children in Turkey. 37th CED Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, September 5-8, 2001, Rome, Italy. (Sözlü Sunum)

D3. Çıldır ŞK, Sandallı N: Fluoride release/uptake of glass ionomer cements and polyacid-modified composite resins.
82nd General Session Exhibition of the IADR/33rd Annual Meeting of the AADR/28th Annual Meeting of the CADR, March 10-13, 2004, Honolulu, USA. (Sözlü Sunum)

D4. Sandallı N, Çıldır ŞK, Güler N: Clinical investigation of traumatic injuries in Yeditepe University, Turkey during the last 3 years. 82nd General Session Exhibition of the IADR/33rd Annual Meeting of the AADR/28th Annual Meeting of the CADR, March 10-13, 2004, Honolulu, USA. (Poster Sunumu)

D5. Çıldır ŞK, Sandallı N, Koşku N, Çınar AB: Modified dental anxiety scale for preadaolescents: Pilot Study. The Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and Scandinavian Division (NOF) and Isreal Division (ID) of IADR, August 25-28, 2004, Istanbul, Turkey. (Poster Sunumu)

D6. Güler N, Çıldır ŞK, Sandallı P, İşeri U, Sandallı N: Hypohidrotic ectodermal dysplasia: Bilateral ectopic tooth in the ramus mandible. The Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and Scandinavian Division (NOF) and Isreal Division (ID) of IADR, August 25-28, 2004, Istanbul, Turkey. (Poster Sunumu)

D7. Sandallı N, Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Işıksal G, Özçelik C, Sabuncu H: The pediatricians’ role in the oral health of children. The Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and Scandinavian Division (NOF) and Isreal Division (ID) of IADR, August 25-28, 2004, Istanbul, Turkey. (Poster Sunumu)

D8. Güler N, Çıldır Ş, Sandallı N: Koronoid proçese bilateral intraosseoz diş migrasyonu. Turkish Association of Oral and Maxillofacial 12th Scientific Meeting, 10-13 Ekim 2004, İstanbul, Türkiye. (Sözlü Sunum)

D9. Çağlar E, Ergeneli S, Kavaloğlu Ş, Sandallı N, Twetman S: Oral probiotic therapy: Lactobacillus reuteri ATCC 55730 straw diminish salivary mutans streptococci. 8th EAPD Congress, 08-11 June 2006, Amsterdam, Netherlands. (Sözlü Sunum)

D10. Çıldır ŞK, Ergeneli S, Sandalli N, Twetman S, Caglar E.: Lactobacillus reuteri ATCC 55730 tablet chewing reduces salivary mutans streptococci levels. 84th General Session and Exhibition of the IADR, June 28 – July 1, 2006, Brisbane, Australia. (Sözlü Sunum)

D11.Çıldır ŞK, Özdemir Özenen D, Sandallı N, Noyan A. The hemodynamic effects of children receiving general anesthesia for dental treatments. 12th Congress of the BaSS, 12-14 April 2007, İstanbul, Türkiye. (Poster Sunumu)

D12. Özdemir Özenen D, Çıldır ŞK, Sandallı N. The oral health status of children with visual impairment. 12th Congress of the BaSS, 12-14 April 2007, İstanbul, Türkiye. (Poster Sunumu)

D13. Tanalp J, Çıldır ŞK, Sandallı N, Bayırlı G. Unintentional replantation of a maxillary right central incisor of a 12-year old child: An 18 month follow-up. 13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, September 06-08, 2007 İstanbul, Turkey. (Poster Sunumu)

D14. Çıldır ŞK, Sandallı N. Compressive-Strength, Surface-Roughness, Fluoride Release and Recharge of Fissure Sealants. Annual Meeting of the Continental European Division (CED) and Israeli Division (ID) of International Association of Dental Research (IADR) September 26-29, 2007 Thessaloniki, Greece. (Sözlü Sunum)

D15. Kuşçu ÖÖ, Sandallı N, Küçüktepe C, Çağlar E, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Hacınlıoğlu N. Determinative factors in pain perception during dental local anaesthesia. Annual Meeting of the Continental European Division (CED) and Israeli Division (ID) of International Association of Dental Research (IADR) September 26-29, 2007 Thessaloniki, Greece. (Sözlü Sunum)

D16. Çağlar E, Sandallı N, Çıldır ŞK, Kuşçu ÖÖ, Holgerson PL, Twetman S. Effect of xylitol or probiotic chewing gums in oral health. Annual Meeting of the Continental European Division (CED) and Israeli Division (ID) of International Association of Dental Research (IADR) September 26-29, 2007 Thessaloniki, Greece. (Sözlü Sunum)

D17. Çıldır ŞK, Çağlar E, Germec D, Sandallı N, Twetman S. Reduction of salivary mutans streptococci in orthodontic patients after consumption of probiotic yoghurt. 9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, May 29th-June 1st, 2008, Dubrovnik, Crotia. (Sözlü Sunum)

D18. Çağlar E, Kuşçu ÖÖ, Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Sandallı N. Effect of ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb12 on salivary mutans streptococci and lactobacilli. 9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, May 29th-June 1st, 2008, Dubrovnik, Crotia. (Sözlü Sunum)

D19. Kuşçu ÖÖ, Sandallı N, Küçüktepe C, Çıldır ŞK, Hacınlıoğlu N. Pain free local anesthesia and assessment of pain by children and adolescents. 9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, May 29th-June 1st, 2008, Dubrovnik, Crotia. (Sözlü Sunum)

D20. Çağlar E, Kuşçu ÖÖ, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Sandalli N. Probiyotikli dondurmanın tükürükteki çürük yapıcı bakteriler üzerine etkileri. TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi & 2.Pan-Avrupa Kongresi. İstanbul-Türkiye, 4-5 Temmuz 2008. (Sözlü Sunum)

D21. Kuşçu ÖÖ, Sandallı N, Küçüktepe C, Çağlar E, Çıldır ŞK, Hacınlıoğlu N. Çocuklarda ağrısız local anestezi: Diş Hekimliği öğrencilerinin görüşleri. TDB 15. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi & 2.Pan-Avrupa Kongresi, İstanbul-Türkiye, 4-5 Temmuz 2008. (Sözlü Sunum)

D22. Kuvvetli SS, Çıldır ŞK, Çağlar E, Topçuoğlu N, Sandalli N. Antibacterial efficacy of NaOCl/Biopure MTAD, Diode laser and NAOCl/EDTA in primary molars. 22nd Cogress of the International Association of Paediatric Dentistry, 17-20 June 2009, Munich, Germany. (Sözlü Sunum)

D23. F Alp, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı, E. Çağlar. Novel delivery system of probiotic-drop effect on dental caries risks in cleft lip/palate children. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 3 pp, June 3-6, 2010, Harrogate, UK. (Sözlü Sunum)

D24. S Nazlı, Ş Kavaloğlu Çıldır, SS Kuvvetli, N Topçuoğlu, E Çağlar, N Sandallı: Antibacterial efficacy of NaOCl/BiopureMTAD, DiodeLaser NaOCl/EDTA in permanent incisors. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 13 pp, June 3-6, 2010, Harrogate, UK. (Sözlü Sunum)

D25. NM Hacınlıoğlu, N Sandallı, S Nazlı, ŞK Çıldır. Evaluation of nano-filled resin-modified GIC submicron resin composite for posterior restorations. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 13 pp, June 3-6, 2010, Harrogate, UK. (Sözlü Sunum) (European academy of paediatric dentistry – EAPD young researcher travel award 2010 ödülünü kazanmıştır)

D26. SS Kuvvetli, ŞK Çıldır, N Sandallı, A. Aykor. Effect of CPP-ACP paste, F-toothpastes orange-juice on enamel hardness. 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 15 pp, June 3-6, 2010, Harrogate, UK. (Sözlü Sunum)

 1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E1. Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Güzeltırpan E, Sandallı N: Sosyoekonomik düzeyi yüksek çocuklarda ağız hijyen ilişkisinin eğitim kaynakları açısından değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 12. Ulusal Kongresi, 27-31Mayis2001, Bodrum, Turkiye. (Sözlü Sunum)

E2. Sandallı N, Beyar İ, Şimşek S, Kavaloğlu Ş: Çocuklarin ağız-diş sağlığının düzenlenmesinde
pediyatristlerin rolü ve pediyatrist-pedodontist ilişkisinin araştırılması, 17. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 26-30 Mayis 2002, Kiriş, Antalya, Türkiye. (Poster Sunumu)

E3. Çıldır ŞK, Sandallı N: Farklı restoratif materyallerin baslangıçtaki ve yeniden yukleme sonrasındaki fluorid salınımlarının incelenmesi. Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, 25-29 Mayis 2003, Fethiye, Turkiye. (Sözlü Sunum)

E4. N. Sandallı, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Koşku N, Çınar AB: Korunmaya muhtaç çocuklarda özgüven ve ağız-diş sağlığı davranışları arasındaki ilişkiler. Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, 25-29 Mayis 2003, Fethiye, Turkiye. (Sözlü Sunum)

E5. Kuvvetli SS, Tuna EB, Çıldır ŞK, Sandallı N, Gencay K: Pedodontide kullanilan farklı simantasyon materyallerinin fluorid salınım düzeylerinin in-vitro koşullarda değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, 25-29 Mayis 2003, Fethiye, Turkiye. (Sözlü Sunum)

E6. Çıldır ŞK, Sandallı N, Cağlar E: Bakteriyoterapi ve probiyotiklerin ağız sağlığı üzerine etkileri. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Kemer, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E7. Kuvvetli SS, Ergeneli S, Çıldır ŞK, Sandallı N: Okul öncesi çocuklarda inaktif ve aktif çürük
lezyonlarının sıklığının belirlenmesi. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Kemer, Antalya, Türkiye (Sözlü Sunum)

E8. Sandallı N, Çağlar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Kuvvetli SS, Honkala S. Bir grup İstanbullu 12 yaş okul çocuğunda ksilitli sakız kullanma ve bilgi düzeyi. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005,Kemer Antalya, Türkiye. (Poster Sunumu)

E9. Sandallı N, Kuvvetli SS, Çağlar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Işıksal G. Farklı derinliklerde kuron kırığı
görülen sürekli kesici dişlerin kendi kırık parçaları ile restorasyonları. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal  Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Kemer, Antalya, Türkiye. (Poster Sunumu)

E10. Kuvvetli SS, Sayınsu K, Çıldır ŞK, Sandallı N: Üst çene kesici dişlerinde görülen dikey yönde
lüksasyonlar ve tedavileri: üç olgu raporu. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Kemer, Antalya, Türkiye. (Poster Sunumu)

E11. Çıldır ŞK, Sandallı N, Noyan A: Pedodonti hastalarının strese bağlı hemodinamik değişiklikleri. 3. Ulusal Pediyatrik Anestezi Kongresi, 08-10 Eylül 2006, İstanbul, Türkiye. (Poster Sunumu)

E12., Çıldır ŞK, Çağlar E, Sandallı N. Fissür örtücülerin retansiyonunda Er:YAG lazer uygulamasının etkisi.  Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Kongresi, İstanbul-Türkiye, 9-11 Kasım, 2006. (Sözlü Sunum)

E13. Özdemir Özenen D, Çıldır ŞK, Sandallı N, Noyan A. Diş tedavileri genel anestezi altında yapılan çocuklarda sedasyonun BIS değerine etkisi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E14. Kuşçu ÖÖ, Sandallı N, Küçüktepe C, Çağlar E, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Hacınlıoğlu N. “Ağrısız local anestezi teknikleri” etkinliğinin diş hekimliği öğrencileri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E15. Kuvvetli SS, Çağlar E, Kuşçu ÖÖ, Çıldır ŞK, Sandallı N. Probiyotik içeren emziklerin tükürük mutans streptokok ve laktobasil düzeylerine etkisi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Türkiye.  (Sözlü Sunum)

E16. Çıldır ŞK, Çağlar E, Sandallı N. Çocuklar ve gençler arasında popüler olan eroziv malt içeceklerin değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E17. Çıldır ŞK, Çağlar E, Sandallı N. Travma sonrası avulse dişlerin emdogain ile tedavisi: İki olgu raporu.15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Poster Sunumu)

E18. Germeç D, Çağlar E, Çıldır ŞK, Özdemir FI, Arun T, Twetman S, Sandallı N. “Probiyotiklerin Ortodonti Hastalarının Tükrük Mutans Streptokok ve Laktobasil Seviyelerine Etkisi”, 10. Türk Ortodonti Derneği  Sempozyumu, Ekim 2007 Ankara, Türkiye. (Sözlü Sunum)

E19. Alp F, Çağlar E, Kuvvetli SS, Kuscu OO, Çıldır SK, Sandallı N. Farklı dentin bağlayıcı sistemlerin dentine bağlanma kuvvetlerinin in-vitro koşullarda karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir, 21-24 Mayıs 2009. (Sözlü Sunum)

E20. Nazlı S, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Topcuoglu N, Çağlar E, Sandallı N, Kulekci G. NaOCl/MTAD Diod Lazer ve NaOCl/EDTA’nın antibakteriyel etkinliğinin in-vitro koşullarda karşılaştırılması. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir, 21-24 Mayıs 2009. (Sözlü Sunum)

E21. Nazlı S, Çıldır ŞK, Sandallı N. Medulloblastoma: İki olgu raporu. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009. (Poster Sunumu)

E22. Alp F, Çıldır SK, Sandallı N. Apert Sendromu: Bir olgu raporu. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Çeşme, İzmir 21-24 Mayıs 2009. (Poster Sunumu)

E23. S Nazlı, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı. Larsen sendromu: Bir olgu sunumu. 17. Türk Pedodonti Derneği  Kongresi, 158, 20-23 Mayıs 2010, Midyat, Mardin. (Poster Sunumu)

E24. D Kiper, F Alp, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı, K Şençift. Çocuklarda görülen odontojenik kistler: Dört olgu raporu. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 96, 20-23 Mayıs 2010, Midyat, Mardin. (Poster Sunumu)

E25. F Alp, K Tonguç, S Nazlı, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı. Bir grup görme engelli çocukların ağız-diş sağlığı durumlarının değerlendirilmesi. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 106 pp, 20-23 Mayıs 2010, Midyat, Mardin. (Poster Sunumu)

E26. O Serger, S Ağcabay, D Özdemir Özenen, Ş Kavaloğlu Çıldır, N Sandallı. Noonan sendromu: İki olgu raporu. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 96 pp, 20-23 Mayıs 2010, Midyat, Mardin. (Poster Sunumu)

 1. Katılınan Kurs, Sempozyum, Kongreler ve Faaliyetler

F1. Katılınan Kurslar:

F1. TDB “Süt ve Sürekli Dişlerde Travma, Etyoloji, Tanı, Tedavi ve Prognoz” konulu Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi, 11 Kasım 1999, İstanbul, Türkiye.

F2. Ağız Biyolojisi ve Bireysel Profilaksi Uygulamalı Eğitim Programı, 1-5 Temmuz 2002, İstanbul,

F3. Lecture & Course- Dr.Didier Dietschi- Dept. Endodontics & Conservative Dentistry- University of Geneve, Last Improvements on Adhazive Esthetic Dentistry- – Feb 17-18, 2005, İstanbul, Türkiye.

F4. Journal of Oral Rehabilitation Summer School, September 3-7, 2005, Bevagna, Italy.

F5. TDB 8. Uludağ Sempozyumu, 5-7 Aralık 1997, Bursa.

F6. TDB 10. Uludağ Sempozyumu, 3-5 Aralık 1999, Bursa.

F7. Türk Pedodonti Derneği 11. Ulusal Kongresi, 6-12 Haziran 1999, Kemer, Antalya.

F8. TDB 6th International Dental Congress, TDB and FDI Joint Congress, June 21-26, 1999, Istanbul.

F9. 17th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, September 2-4, 1999, London, UK.

F10. 7th International Congress of the Turkish Endodontic Society, April 19-21, 2000, Istanbul.

F11. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, June 7-11, 2000, Bergen, Norway.

F12. Türk Pedodonti Derneği 12. Ulusal Kongresi, 27-31 Mayis 2001, Bodrum, Muğla.

F13. 37th IADR–CED Meeting, September 5-8, 2001, Rome, Italy. (CED Travel Stipend).

F14. ral ve Maksillofasiyal Cerrahide Güncel ve İleri Görüşler Sempozyumu, 18-20 Ekim 2002, İstanbul.

F15. Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, 25-29 Mayis 2003, Bodrum, Muğla.

F16.  General Session Exhibition of the IADR/AADR/CADR, March 10-13, 2004, Honolulu, USA.

F17. The Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and Scandinavian Division (NOF) and Isreal Division (ID) of IADR, August 25-28,2004, Istanbul.

F18. Turkish Association of Oral and Maxillofacial 12th Scientific Meeting, October 10-13 2004, Military Musuem, Istanbul.

F19. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs 2005, Kemer, Antalya.

F20. 8th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, June 8-11, 2006, Amsterdam,

F21. 84th General Session Exhibition of the IADR, June 28 – July 1, 2006, Brisbane, Australia.

F22. 3. Ulusal Pediatrik Anestezi Kongresi, 08-10 Eylül 2006, İstanbul.

F23. Diş Hekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Kongresi, 9-11 Kasım 2006, İstanbul

F24. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, 12-14 April 2007, İstanbul

F25. IADR- Continental European (CED) and Israeli Divisions Annual meeting September 26-29, 2007 Thessaloniki, Greece.

F26. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya.

F27. 9th Cong. of the European Academy of Paediatric Dentistry, May 29th June 1st 2008, Dubrovnik, Croatia.

F28. 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 21-24 Mayıs 2009, Çeşme, İzmir.

F29. 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, Midyat, Mardin.

1F30. 0th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, June 3rd 6th , 2010, Harrogate, UK.

F1. Verilen Konferans

(26/27.04.2006) Agenda Ketac N100 Round Table Meeting, Seefeld, Almanya.

F2. Verilen Eğitim Seminerleri

(26.11.2004) Kayışdağı İlköğretim Okulu: 1-5. sınıflar, 500 öğrenci

(26.11.2004) Özel Selin Koleji: 2.sınıf, 80 öğrenci

(01.12.2004) Üvezli Köyü Yıldız Aytaman İlköğretim Okulu: 1-8. sınıflar, 160 öğrenci

(10.12.2004) Melahat Şefizade İlköğretim Okulu: 1-5. sınıflar, 250 öğrenci

(10.12.2004) Mustafa Aykın İlköğretim Okulu: 3,4 ve 5.sınıflar, 200 öğrenci

(10.12.2004) Faik Reşit Unat İlköğretim Okulu: 3,4 ve 5.sınıflar, 150 öğrenci

(15.12.2004) Bahar Çiçekleri Çocuk Evi: 3-5 yaş, 60 öğrenci

(17.12.2004) Doruk Çocuk Klübü: 3-6 yaş, 30 öğrenci

(17.12.2004) 30 Ağustos İlköğretim Okulu: 1-8. sınıflar, 160 öğrenci

(25.03.2005) FMV Özel Işık Anaokulu: 3-6 yaş, 35 öğrenci

(08.04.2005) Örnekal Anaokulu: 3-6 yaş, 40 öğrenci

(02.01.2006) St. Pulcheri Yeni Nesil 2000 İlköğretim Okulu: 1-5. sınıflar, 60 öğrenci

(03.01.2006) İstek Vakfı Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu: 1-8. sınıflar, 250 öğrenci

F3. Katıldığı TV Programları

(09.10.2006) İlk Diş Hekimi Muayenesi “Annenin Günlüğü” TV programı, Elmax.

(05.02.2007) Bebeklerde Ağız-Diş Sağlığı ve Bakımı “Annenin Günlüğü” TV programı, Elmax.

(11.10.2008) Çocuk Diş Hekimliği “Büyüyünce Ben” TV programı, Showmax.

(02.05.2010) Çocuklarda Diş Travmaları “Medikal” TV Programı, Habertürk.

 1. HAKEMLİK YAPTIĞI DERGİ

 1. Archives of Oral Biology

ÖDÜLLER

 1. CED TRAVEL STIPEND

  Nalbantoğlu ER, Kavaloğlu Ş, Güzeltırpan E, Sandallı N: Dental caries and dental health care of high income family children in Turkey. 37th CED Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, September 5-8, 2001, Rome, Italy.
 2. TÜBİTAK/TÜBA TEŞVİK ÖDÜLLERİ
  Sandallı N, Çıldır ŞK, Güler N: Clinical investigation of traumatic injuries in Yeditepe University, Turkey during the last 3 years. Dental Traumatol, Aug 21(4):188-94, 2005.
 3. ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA – Award of the Best Article 2006
  Çağlar E, Çıldır ŞK, Ergeneli S, Sandallı N, Twetman S: Salivary mutans streptococci and lactobacilli levels after ingestion of the probiotic bacterium Lactobacillus reuteri ATCC 55730 by straws and tablets. Acta Odontologica Scandinavica, Oct;64(5):314-8, 2006.
 4. THE EAPD SCIENIİFIC AWARD RESEARCH FOR ORAL HEALTH AND NUTRITION
  Çağlar E, Kuşçu ÖÖ, Çıldır ŞK, Kuvvetli SS, Sandallı N. Effect of an ice-cream containing Bifidobacterium lactis Bb-12 on salivary mutans streptococci and lactobacilli. 9th EAPD Congress, May 29-June 1 2008, Dubrovnik, Croatia.
Online Hızlı Randevu