Genel Anestezi ve Sedasyon

roundline
İçindekiler

Genel Anestezi ve Sedasyon

Diş çürükleri, çocukların sağlığını sadece ağız ve diş sağlığı açısından değil, genel sağlık, uyku düzeni ve psikolojileri açısından da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, diş çürükleri tespit edildiği ilk andan itibaren en kısa sürede tedavi edilmelidir. Ancak, diş hekimi korkusu olan veya iletişim kurulamayan çocukların diş tedavileri diş koltuğunda yapılamayabilir. Özellikle küçük yaştaki çocukların tedavi sırasında ani hareketler yapması yaralanma riski oluşturabilir.

Bu nedenle, diş tedavileri koltukta yapılamayan çocuklarda genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Genel anestezi altında, planlanan tüm diş tedavileri tek seansta tamamlanabilir ve bu durum hem aile hem de çocuk için konfor sağlayabilir. Genel anestezi altında yapılan diş tedavileri, çocukların ve ailelerin hayatını kolaylaştırırken, ayrıca çocukların diş hekimi korkusunu yenmelerine ve diş sağlıklarını korumalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, çocukların diş tedavileri konusunda endişe duyan ailelerin, diş hekimleriyle konuşarak genel anestezi altında tedavi seçeneğini değerlendirmeleri önerilir.

Çocuk Ailesinden Ayırılmamalı!!

Diş tedavilerinin genel anestezi altında yapılmasına karar verilmeden önce çocuğun genel anestezi uzmanı tarafından muayene edilerek anestezi almasında herhangi bir sakınca olup olmadığının kontrol edilmesi önemlidir. Anestezi almasında herhangi bir sakınca bulunmadığı durumlarda işlem günü hastanede özel bir odaya alınır ve ağızdan veya fitil şeklinde sedatif ilaçlar verilerek çocuğun rahatlaması sağlanır. Çocuk hafif uyku haline geçtiğinde ameliyathaneye alınır. Bu sayede çocuk ayrıldığı anne babasından uzakta hissetmez ve sonrasında hatırlamaz. Tüm çürük diş ve koruyucu tedaviler pedodontist tarafından tedavi edildikten sonra çocuk genel anestezi uzmanı tarafından uyandırılır. Uygulamanın ardından kısa süre içinde ailesinin yanına getirilen çocuk, normal hayatına kolayca devam eder. Bu tedavi yöntemi sayesinde diş tedavileri yapılabilmesi, çocukların diş sağlığı açısından önemlidir.

Genel Anestezi Kimlere Uygulanabilir?

Fiziksel engelli çocuklara,

Zihinsel engelli çocuklara,

Restoratif veya cerrahi tedaviye gereksinimi olan ancak akut enfeksiyon, anatomik varyasyonlar veya allerji nedeniyle lokal anestezi uygulanamayan çocuklara,

Acil tedaviye gereksinimi olmasına rağmen iletişim kurulamayan çocuklara,

Biberon çürüğü veya erken dönem çocukluk çağı çürükleri adı verilen yaygın çürüklere sahip olan küçük yaştaki çocuklara,

Genel anestezi yapıldığı takdirde tıbbi risklerin azalacağı (bazı kalp hastalıkları gibi sistemik hastalıkları olan) çocuklara,

Herhangi bir nedenle (uzak yerde oturulması, alerjik reaksiyon riski vb.) tedavisinin tek seansta tamamlanması gereken çocuklara.

Özellikle çok sayıda diş çürükleri olan bebeklik ve okul öncesi dönemdeki çocuklarda diş tedavilerinin genel anestezi altında yapılması tedavilerin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca uyum problemi gösteren tüm çocuklarda genel anestezi altında diş tedavileri güvenle uygulanabilmektedir. Bu yöntem sayesinde hem çocukların hem de anne-babaların diş tedavi seanslarında psikolojik olarak yıpranmalarına da engel olunmaktadır.

Mental ya da bazı fiziksel engelli olan çocuklarda diş tedavileri ancak genel anestezi altında yapılabilmektedir.

Özellikle çok sayıda diş çürükleri olan bebeklik ve okul öncesi dönemdeki çocuklarda diş tedavilerinin genel anestezi
altında yapılması tedavilerin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca uyum problemi gösteren
tüm çocuklarda genel anestezi altında diş tedavileri güvenle uygulanabilmektedir. Bu yöntem sayesinde hem
çocukların hem de anne-babaların diş tedavi seanslarında psikolojik olarak yıpranmalarına da engel olunmaktadır.
Mental ya da bazı fiziksel engelli olan çocuklarda diş tedavileri ancak genel anestezi altında yapılabilmektedir.

Genel Anestezi ile İlgili Ebeveynlerin Aklına Takılan Noktalar

Aileler genellikle çocuklarının genel anestezi almasından endişe duymaktadırlar. Özellikle değişecek olan süt dişlerinin tedavisi için böyle bir işleme gerek olmadığını düşünen çok sayıda ebeveyn vardır. Ancak süt dişleri 7–8 yaşında değişmeye başlar. Azı dişlerinin değişimi 11–12 yaşında tamamlanmaktadır. Bu yaşa kadar çocukların çürük dişlerle yaşamaları doğru değildir. Her biri fokal enfeksiyon odağı olan bu çürük dişler çocuğun hem genel sağlığı hem de ağız ve diş sağlığı açısından ciddi risk oluşturmaktadırlar. Ayrıca çürük dişler çocuğun düzenli beslenmesine engel olmakta, gece uykularının düzensiz olmasına ve özellikle ön bölgedeki çürükler psikolojik problemlere neden olabilmektedir.

Günümüzde kullanılan yeni anestezi teknikleri ve ilaçları sayesinde genel anestezi son derece güvenle gerçekleştirilmektedir. Burada önemli olan tedavinin tam teşekküllü hastanelerde ve alanında uzman hekimlerle gerçekleştiriliyor olmasıdır.

Burada önemli olan genel anestezinin tam teşekküllü bir hastanede gerçekleştirilmesidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise, diş tedavilerini genel anestezi altında gerçekleştirecek olan diş hekiminin, bu konudaki deneyimidir. Bildiğiniz gibi diş tedavileri özellikle birden fazla işlem yapılması gereken durumlarda uzun sürebilecek tedavilerdir. Diş tedavilerini genel anestezi altında gerçekleştirebilecek deneyimi olan uzman diş hekimleri bu süreyi mümkün olduğunca kısaltmakta, aynı zamanda genel anestezi alımının tekrarının da önüne geçebilmektedir.

Genel anestezi altında diş tedavileri ilk dişlerin çıktığı 1 yaşından itibaren her yaşta gerçekleştirilebilmektedir. Tedavi süresi yapılacak olan işlem sayısına göre değişir. Çok korkan bir çocukta sadece diş muayenesini gerçekleştirmek bazen 1 saate yakın bir zamanı alırken; genel anestezi altında diş tedavilerini yapmakta deneyimli olan bir pedodontist tarafından çürük dişlerin tedavisinden dişleri çürümeye karşı koruyan tüm koruyucu diş tedavilerinin yapılması ortalama olarak 1–2 saat içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.

İşlem öncesinde tek yapılması gereken, anne-babaların çocuklarının dişlerini düzenli olarak ve doğru bir yöntemle fırçalamaya başlamalarıdır. Dişetlerinin sağlıklı olması ve fırçalamamaya bağlı olarak dişetlerinde kanama olmaması genel anestezi altında diş tedavilerini yaparken süreyi doğrudan etkilemektedir. Çürük dişlerin tedavilerini gerçekleştirmekte en büyük problem, uzun süre düzenli olarak diş fırçalanmamasına bağlı olarak dişetlerindeki kanamalardır. Dolgu yaparken süreyi doğrudan etkileyen dişeti kanamasının bu şekilde önüne geçilmesi sayesinde diş tedavileri çok daha kolay ve kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

İşlem sonrasında çocuklar anne ve babaları ile birlikte 1–2 saat kadar dinlenme odasında gözetim altında bekletildikten sonra evlerine gönderilir. Okula giden çocuklar ertesi gün rahatlıkla okula gidebilirler. İşlem sonrasında da dikkat edilmesi gereken en önemli şey düzenli olarak ve doğru bir yöntemle diş fırçalamasına devam etmektir. Anne-babalar doğru fırçalama alışkanlığı oluşana kadar (6–8 yaşına kadar) çocuklarının diş fırçalamasında aktif olarak rol oynamalıdırlar.

Ayrıca; kooperasyon güçlüğü gösteren çok küçük ya da çok korkan çocukların veya zihinsel özürlü olan çocukların tüm diş tedavileri genel anestezi altında ya da sedasyonla gerçekleştirebilmektedir.

Genel Anestezi ve Sedasyon Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Sedasyon, hastanın uyanık olmasını sağlayacak şekilde ilaçlar verilerek bilinç düzeyinin azaltılmasıdır. Bu yöntem, çocuklarda diş tedavisi gibi kısa süren işlemlerde sıklıkla kullanılır.

Evet, çocuklar genel anestezi altında diş tedavisi yaptırabilirler. Ancak bu yöntem, sadece gerekli olduğunda ve uygun bir şekilde kullanılmalıdır.

Genel anestezi altında yapılan diş tedavilerinin riskleri arasında kanama, enfeksiyon, anesteziye bağlı yan etkiler ve nadir durumlarda ölüm riski bulunmaktadır. Ancak bu riskler, uygun bir şekilde eğitilmiş uzmanlar tarafından yapılan işlemlerle minimize edilebilir.

Sedasyon altında yapılan diş tedavileri sırasında çocukların nadir durumlarda solunum sorunları, alerjik reaksiyonlar veya diğer yan etkiler yaşayabileceği bildirilmiştir. Ancak bu riskler, uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından uygulanan sedasyon ile minimize edilebilir.

Online Hızlı Randevu