Bonding işlemi nedir?

Bonding uygulaması dişlere hiçbir şekilde dokunulmadan yani herhangi bir aşındırma işlemi yapılmadan uygulanan bir işlemdir. Aslında diş yüzeyine bir materyalin yapıştırılması demektir. Estetik diş dolgu materyali olan nano kompozit materyalleri dişin üzerine yapıştırmaktır. İstenildiği zaman da çıkarmak mümkündür. Bonding uygulaması kalıcı bir işlem olup yaklaşık 8-10 yıl kullanılabilir. Bonding uygulaması yaklaşık 20 dakika civarında sürmektedir.

Bonding işlemi hangi durumlarda yapılır?

Bonding uygulaması tek seanslık bir işlem olduğu için özellikle zaman problemi olan durumlarda daha çok kullanılır

Dişlerin aralık olduğu durumlarda, aralıkları kapatmak için

Dişlerin kısa olduğu durumlarda, dişlerin boylarını uzatmak için

Dişlerin üzerinde, dişin rengini bozan oluşumları ve renklenmeleri yok etmek için

Dişlerin pozisyon olarak içeride olan durumlarda, dişleri öne almak için

Dişlerin yüzeylerinde aşınmaların çok olduğu durumlarda, bu yüzeyleri kapatmak için

Ön dişlerin kırık vakalarında, kırık tamirleri için.