Halk arasında “şeker hastalığı” olarak bilinen “diyabet hastalığı”, dünyada çok sık görülen ve hayat boyu devam eden bir hastalıktır. Günümüzde dünyadaki diyabetli sayısının 250 milyon olduğu tahmin edilmektedir, 2025 yılında bu sayının 380 milyon olacağı öngörülmektedir.Her yıl 7 milyon kişiye diyabet tanısı konmaktadır. Diyabet ağır organ hasarlarına ve erken ölümlere sebep olabilir.

Her yıl 3,8 milyon kişi diyabete bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Her 10 saniyede 2 kişi diyabet tanısı almakta,1 kişi diyabet nedeni ile hayatını kaybetmektedir,gelecek yıllarda bu sayının %25 artacağı düşünülmektedir. Diyabetlilerde kalp-damar hastalıkları en önemli ölüm nedenidir.

Diyabetlilerde kalp krizi ve felç geçirme riski diyabetli olmayanlara göre 2 kat fazladır. Gelişmiş ülkelerdeki böbrek yetmezliği vakalarının ve buna bağlı büyük oranlardaki diyaliz harcamalarının en önemli nedeni diyabettir. Tüm diyabetlilerin %10-20’si böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybetmektedir. Diyabetik retinopati (diyabete bağlı göz hasarı) gelişmiş ülkelerde erişkinlerde görme kaybının en önemli nedenidir. Dünya üzerinde yaklaşık 2,5 milyon insan diyabetik retinopatiden etkilenmektedir. Diyabet tanısından, yaklaşık 15 yıl sonra diyabetlilerin %2’sinde körlük,%10’unda ciddi görme kaybı gelişmektedir. Alt bacak amputasyonlarının(ayağın kesilmesi) %40-70’sinde diyabet sorumludur. Dünya üzerinde her 30 saniyede bir 1 diyabetli ayağını kaybetmektedir.

Diyabet Ağız Sağlığını Nasıl Etkiler?

Sağlıklı bir ağız denildiğinde öncelikle akla sağlıklı dişetleri ve çürüksüz dişler gelmelidir. Yine aynı şekilde dişlerin düzgün dizilmiş olması,ağız yumuşak dokularının problemsiz olması, çene kemiklerinde kayıplar olmaması, ağızda yapılmış her türlü restorasyonun ağzın doğal haline ve fonksiyon görebilirliğine uygun olması, ağızda kötü koku, tat hissedilmemesi gibi durumlar da sağlık göstergeleridir.

Diyabet sistemik bir hastalık olduğu için ağız içinde de etkili olur. Dokuların beslenmesi zorlaşır ve diğer organlarda olduğu gibi ağızda da hastalıkların gelişmesi kolaylaşır. Diyabette vücudun savunma sistemi zayıftır; ağız içi sorunlarının çözümü daha çok zaman alır. Bunların yanı sıra ağız içi yaraları, diş apseleri ve diş eti hastalıkları da kan şekerinin yükselmesine neden olur.

Diyabetli Bireyler, Diyabetli Olmayanlara Göre Dişeti Hastalıkları için Daha Fazla mı Risk Taşırlar?

Bu konuyla ilgili çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen diyabet hastalığının dişeti hastalıklarını yada ağızdaki diğer problemleri başlattığına dair net bir bulgu ortaya konamamıştır. Ancak kesin olarak söylenebilecek olan, diyabetin kişide var olan dişeti iltihabını arttırdığı ve hastalık tablosunu kötüleştirdiğidir. Dişetleri tamamen sağlıklı olan bireylerde ise diyabet olumsuz bir unsur olarak çıkmamaktadır. Diyabetli hastalar tükürük yapıları nedeniyle ağız içinde mantar enfeksiyonlarına da yatkındırlar. Tükürük, fizyolojik ağız temizliğinde önemli bir faktördür. Diyabette tükürüğün azalması ve yoğunluğunun artması fizyolojik ağız temizliğini güçleştirir. Temizlenemeyen yiyecek artıkları üzerinde bakteriler hızla çoğalır ve dental plak (diş kiri ) oluşumunu hızlandırır. Dental plak, diş çürüğü ve diş eti hastalıklarının temel nedenidir. Özetle yüksek kan şekeri ağız içi sorunlarını; ağız içi sorunları da kan şekeri yükselmesini tetikler. Bu kısır döngü diyabetin ağıza verdiği zararları artırır.

Diyabetin kontrol altına alınması ve düzenli ağız bakımı yapılması,ağız hijyenini sağlamada kullanılacak tüm mekanik temzileyici ajanların doğru ve tam uygulanması ve düzenli diş hekimine yapılacak ziyaretler problemlerin büyük ölçüde giderilmesini sağlayacaktır.

Diyabetik Hastalarının Diş Hekimine Giderken Yapması Gerekenler

Diyabetli hastalar diş hekimine gitmeden bir gün önce mutlaka açlık kan şekeri seviyelerini ölçtürmeli ve bu bilgiyi diş hekimiyle paylaşmalıdır. Ayrıca diyabetli hastalar için en uygun tedavi saatleri, kahvaltı yapıldıktan sonraki sabah saatleridir.

DR. CANAN KABADAYI