dentway-logo-son

Gülüş Estetiği Nedir? Doğru Bir Gülüş Tasarımı İçin Bilinmesi Gerekenler

roundline

Gülüş Estetiği Nedir? Doğru Bir Gülüş Tasarımı İçin Bilinmesi Gerekenler

Gülüş Estetiği

Diş Hekimliği denildiğinde genellikle ağız sağlığı, diş ağrısı, ağız kokusu ve diş kayıpları gibi problemler akla gelmektedir. Fakat günümüzde gelişen teknoloji, ilerleyen iletişim kabiliyetleri ve yüksek kişisel beklentilere cevap verebilmek adına Diş Hekimliği de gelişmiş, evrilmiş ve ilerlemiştir. Bu durumlardan yola çıkarak toplumda belli açılardan bilinen, duyulan ve istenilen Gülüş Estetiği konusu öne çıkmaktadır.

 

Kötü Güldüğünü Düşünmek Özgüven Eksikliğine Sebep Oluyor

Çürük dişler, diş eti rahatsızlıkları, diş sıralamalarındaki çapraşıklıklar, olumsuz renklenmeler ve diş eksikliklerinin sonucunda oluşan estetik sorunlar, kişilerin sosyal hayatlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Yapılan araştırmalar da göstermektedir ki diş yapılarına ve gülüş estetiklerine güvenen insanlar daha özgüvenli, başarılı ve mutlu olabilmektedir.

 

Kimler Gülüş Estetiği Yaptırmalıdır?

Kişiler kimi zaman sağlıklı dişlere sahip olsalar da diş ve diş eti oranlarının uygun olmayışı, dişlerin renkleri, form ve yapıları, konumların doğru olmayışı estetik anlamda sorun teşkil edip beklentileri karşılayamayabilir. Tam bu noktada Estetik Diş Hekimliği’nin önemli alanlarından biri olan Gülüş Estetiği kavramı ortaya çıkmaktadır.

 

Gülüş Estetiği Nasıl Yapılır? Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

Gülüş Estetiği; çeşitli sebeplerle estetik açıdan görünümü bozulan veya kişinin beklenti ve isteklerini karşılamayan dişler ve diş etlerinin hastanın beklentisini dikkate alarak yüz yapıları ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca doğal, kişi beklentisine paralel ve hoş bir görünüme kavuşturulması uygulamalarıdır. Multidisipliner (Çok branşlı yaklaşım) bir Diş Hekimliği konusu olan Gülüş Estetiği, birçok uygulamanın bir arada uyum içerisinde yapılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Her kişinin estetik ihtiyaç ve beklentisi farklı olacağından uygulanacak olan işlemler hastaya özgü olarak saptanır. Bu işlemleri belirlerken hastanın; yüz hatları, cinsiyeti, yaşı, toplumsal konumu, hisleri ve beklentileri gibi faktörlere çok dikkat edilmelidir.

 

Gülüş Estetiğinde İlk Olarak

İlk olarak var olan çürük diş mevcudiyeti ve diş eti rahatsızlıkları tedavi edilir. Genel ağız hijyenini artıran (diş temizliği) uygulamaları yapılır. Daha sonra ise hasta ile diyalog halinde ideal yol ve işlemler belirlenir. Bu işlemler ise genellikle; gingivoplasti diye isimlendirilen diş eti estetiği uygulamları, diş beyazlatma (bleaching) uygulamaları, diş eksikliği durumunda implant ve protez uygulamalarıyla giderilmesi, porselen lamine ve kaplama uygulamaları, zirkonyum kaplamalar ve ortodontik tedavi unsurlarını içeren şeffaf plak, metal braket, porselen braket, lingual tedavi ve damaklık uygulamaları olarak sayılabilirler.

Gülüş Estetiği’nde ilk olarak dikkat edilmesi gereken en önemli unsur hastanın estetik beklentileridir. Hasta beklentilerini doğru anlamak ve hastanın ihtiyaçlarını doğru saptamak tedavinin gidişatını, hastanın memnuniyetini ve hekim başarısını çok etkilemektedir. Bu sebeple Gülüş Estetiği çalışmalarında hastalar ile yüksek diyalog kurulmalı hiçbir detay ve talep atlanmamalıdır. Daha sonrasında hasta ile saptanan yol ve uygulamaların artık günümüzde girişimlere başlanılmadan önce hastaya fikir verebilmek maksadı ile birçok farklı yoldan demonstrasyonu yapılmaktadır. Ağız içerisinden alınan ölçüler yardımıyla hazırlanan modeller üzerinde sorunlar tespit edilir ve planlamalar yapılır. Bu saptamalardan sora ideal bir gülüş estetiği demonstrasyonu için hastaların ağız içi ve yüz fotoğraflarıyla bilgisayar ortamında özel programlar yardımıyla ölçümler, analizlar, dizaynlar yapılır ve yüz şekline uyum hesaplanır. Tedavi sonrasında oluşacak en yaklaşık görüntüler yine programlar yardımıyla ve hasta ağzında aslına uygun şekilde hazırlanan geçici uygulamaları ile hastaya sunulur ve görüşleri alınır. Genel olarak uygulanan ve yoğunlukla tercih edilen Gülüş Estetiği çeşitleri mevcuttur. Bu Gülüş Estetiği çeşitlerinin hepsinde mümkün olduğunca altın orana uyulmaya çalışılmakta olup özellikle: dudak kenarları, gözler, burun, alt yüz ve üst yüz oranları, ten rengi gülüş anındaki diş eti görünümü detaylarının hepsi çok kapsamlı bir şekilde incelenerek gerekli kararlar alınır ve hangi çeşit gülüş estetiği yapılacağına karar verilir.

 

Gülüş Estetiği’nin Çeşitleri Nelerdir? Doğru Bir Gülüş Tasarımı Planlamak

 

-Çekici Gülüş Estetiği:

Bu gülüş estetiği tipinde genellikle tedavi sonucunda tercih edilen ön dişleri daha ön plana çıkarmaktır. Bu tedavi değişikliği kişilere daha genç ve daha alımlı bir Gülüş Estetiği kazandıracaktır.

 

-Entelektüel Gülüş Estetiği:

Dişlerin yaklaşık olarak aynı seviyelere getirilerek kişiye daha olgun ve engin bir gülümseme havası katar.

 

-Sportif Gülüş Estetiği:

Bu Gülüş Estetiği tipinde orta kesici olan dişlerin yan taraflarda bulunan (lateral) kesici dişlerden daha uzun olarak dizayn edilmesiyle tasarım sağlanır.

Planlama ve dizaynlar tamamlandıktan sonra eğer ortodontik tedavi ihtiyacı duyulmazsa, öncelikle hastalıklı diş eti dokuları iyileştirilip, sonrasında diş etlerin de mevcut olan seviye bozuklukları giderilir. Diş eksikliklerinin mevcut olduğu durumlarda planlanmış implant uygulamaları ve gerekli olan diğer cerrahi uygulamalar yapılır.  Cerrahi uygulamaları takiben iyileşme dönemleri tamamlandıktan sonra gerekli hallerde diş beyazlatma işlemleri gerçekleştirilir. Bu durumlardan sonra dişlerde var olan görsel, biçimsel ve fonksiyonel bozukluklar zaman zaman estetik kompozit dolgu uygulamaları aracılığıyla giderilir. Bu yöntem yeterli gelmez ise Gülüş Estetiği’nin en etkili elemanlarından olan porselen lamina ve kaplamalar ile zirkonyum kaplamalar uygulanabilir. Porselen lamina uygulamaları için genellikle diş yüzeylerinden ya hiç aşındırma yapılmaz ya da minimal düzeyde aşındırmalar gerçekleştirilir. Eğer porselen kaplama uygulamaları uygun görüldüyse aşamalar esnasında yapılan provalarda hastanın tekrar görüşleri alınarak bir dizi değişiklikler yapılabilir. Bütün bu uygulamalarda diş eti ve diş esnasında ve provalarda dudak şekli, formu ve konturu da göz önünde bulundurulmalı ve hedeflenen tasarıma ulaşılmalıdır. Bazı durumlarda tüm tedavileri içerebildiği gibi bazı durumlarda biri ya da birkaçı ile gülüş estetiği istenilen seviyeye getirilebilmektedir.

 

Gülüş Estetiği uygulamalarından sonra elde edilebilecek avantajlar;

-Daha doğal ve estetik görünümlü dişler elde edilir.

-Dişlerin renk ve formları daha belirginleştirilir.

-Diş etleri (pembe estetik) daha sağlıklı görünüme ulaşır.

-Estetik ve öne çıkan diş ve gülümsemeye kavuşulur.

-Dişlerdeki mevcut sorun ve kırıklar giderilir.

-Çene, dudak ve burun gibi çevresel dokular ile daha hoş uyum yakalanır.

Gülüş estetiği sadece dişler ile değil çevre dokular ile de ilgili olduğu için bazen  gülüş estetiği tasarlanma aşamasında medikal estetik uygulamaları da gündeme gelebilir. Dudak ve yüz bölgelerinde yapılan dermal dolgu gibi uygulamalar ile Gülüş Estetiği’nde daha hoş ve etkili sonuçlar yakalanarak gülüş daha çok ön plana çıkarılabilir.

Tüm bu detayların ışığında unutulmamalıdır ki Gülüş Estetiği kişiden kişiye çok farklılık gösterebilir, kişilerin bunun farkında olup başkalarında gördükleri bir Gülüş Estetiği’ni talepte bulunması gerçekçi ve uygulanabilir değildir. Fakat özgüven ve tatmin duygusu için herkes hoş bir gülüşü hak etmektedir.

Online Hızlı Randevu