Diş hekimliğinin diş hastalıklarının tedavisinde birinci önceliği dişi korumak, hasar görmüş dişi kurtarmak ve hastanın çiğneme fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktır. Endodonti (kanal tedavisi) nasıl yapılır sorusunun cevabına geçmeden önce kanal tedavisi konusunda uzman diş hekimleri olan endodontistler hakkında bilgi vermekte fayda var.

Endodonti Uzmanı (Endodontist) Kimdir?

Diş hekimliği fakültesinden mezun olan diş hekimleri, DUS olarak tanımlanan diş hekimliği uzmanlık sınavına girerek diş hekimliği alanlarından birinde uzmanlaşırlar. Diş hekimlerinin uzmanlık eğitimi alabilecekleri diş hekimliği anabilim dalları şöyle sıralanıyor:

– Ağız, Diş ve Çene Çerrahisi Ana Bilim Dalı

– Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

– Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

– Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

– Periodontoloji Ana Bilim Dalı

– Pedodonti Ana Bilim Dalı

– Ortodonti Ana Bilim Dalı

– Endodonti Ana Bili Dalı

İşte bu uzmanlık ana bilim dallarından biri olan Endodonti, dişin öz kısmında başka bir deyişle kök bölgesinde, yani pulpa(sinir) ve periapikal(dişin etrafındaki dış taraf) dokuda oluşan diş hastalıkları ile bu hastalıkların tanısı ve tedavi yöntemleri üzerine uzman diş hekimi yetiştirir ve bu Endodonti uzmanı olan hekimlere Endodontis denir.

Şimdi endodonti (kanal tedavisi) nasıl yapılır sorusuna gelirsek; endodonti (kanal tedavisi), dişi özünde yani pulpasında bulunan hasar görmüş, iltihaplanmış sinir ve damarların bölgeden çıkarılması, pulpanın temizlenmesini, dezenfekte edilmesi, kanalların genişletilmesi ve kanallarda oluşan boşlukların özel bir dolgu maddesi ile doldurulması şeklinde yapılır. Tabii ki bütün bunlardan önce ilk aşamada dişteki hastalığın ne olduğunun tespitinin yapılması gerekir. Şiddetli diş ağrısı ile diş hekimine gelen hastanın muayenesi ve radyografisi çekildikten sonra dişteki problemin endodonti tedavisi gerektirdiği teşhis edilirse hasta bir endodotiste yönlendirilir.

Endodontist Kanal Tedavisini Nasıl Yapar?

Muayene sonucunda kanal tedavisi yapılması uygun görülen hastaya öncelikle lokal anestezi yapılarak diş ve dişin etrafındaki dokuların duyarsızlaşması sağlanır. Hastanın işlem yapılacak dokularında artık temizleme işlemi başlayabilir. Öncelikle mine tabakası, dentin ve pulpanın çürük dokuları temizlenir. Kanallar açılarak köke giden bir boşluk oluşturulur. Ardından dişe rubber dam (izolasyon için kullanılan sadece ilgili dişi dışarda bırakan bir muşamba örtüsü) takılarak diş izole edilir. Bundan sonraki aşama kök kanal uzunluğunun belirlenmesidir ve bunun için radyografi çekilerek gerekli kontroller yapılır. Son aşamada da kök kanalında bulunan iltihaplanmış olan dokular temizlenir ve bölge dezenfekte edilir. Kanal boşluğu temizlendikten sonra, boşluk doldurulur ve kapatılır. Son olarak dişin üstü kronla kapatılır, kanal tedavisi tamamlanmış olur.

Kanal Tedavisi Dişi Kurtarır mı?

Kanal tedavisi yapılan dişin etrafındaki dokularla bağlantısı kesildiği için iltihabın yeniden oluşma riski azalmış olacaktır. Bu sayede kanal tedavisi uygulanan diş ölü bir diş olsa da çiğneme fonksiyonunu yerine getirebilir. İltihap kurutulduğu için çene kemiğinin de zarar görmesi engellenmiş olur. Bu sayede çene kemiği normal işlevini yerine getirmeye devam eder. Burada önemli olan bir noktayı belirtmekte fayda var. Kanal tedavisi yapılan diş, gerekli koruma kaplamaları yapılmazsa kolayca kırılabilir ve diş kısa sürede kaybedilebilir. Bu nedenle kanal tedavisi yapıldıktan sonra, dişin üzeri seramik, porselen veya metal ile kaplanır. Böylece dişin ömrü de uzatılmış olur.

Kanal Tedavisini Genel Diş Hekimi Yapamaz mı?

Diş hekimleri elbette ki kanal tedavisi konusunda gerekli eğitimleri almışlardır ancak endodonti uzmanları 5 yıllık diş fakültesi mezuniyetinin ardından 3 yıl da endodonti uzmanlık eğitimi alıyorlar. Bu da riskli durumlar ve olası komplikasyonlar için bir endodonti uzmanını tercih etmenin daha doğru bir tercih olacağını gösteriyor.