dentway-logo-son

Kötü Ağız Hijyeni, Covid 19 Testlerinin Doğruluğunu Etkileyebilir

roundline

Kötü Ağız Hijyeni, Covid 19 Testlerinin Doğruluğunu Etkileyebilir

Sözlerimize kötü ağız hijyeni, SARS-CoV-2 testelerinin doğruluğunu etkileyebilir diyerek başlıyoruz. Hepimiz çok ani olarak gelişen ve tüm dünyaca etkilendiğimiz Covid 19 gerçeği ile karşı karşıyayız. Ve bu süreç nasıl ve ne kadar süre hayatımızı etkilemeye devam edecek onu da bilemiyoruz. Tek bildiğimiz, kendimizi, sevdiklerimizi ve çevremizi koruyabilmek adına uyulması gereken kurallara uymaktır. Genel ve sosyal hayatımızda kurallara uymakla birlikte korunabilmek için daha başka neler yapabiliriz diye Covid 19 hakkında çıkan tüm haberleri de merak ve ilgiyle takip ediyoruz… Biz de Dentway Ağız ve Diş Sağlığı Klinik Hekimleri olarak hem siz kıymetli hastalarımızı hem de kendimizi koruyabilmek için bu konuda yayınlanan tüm haber ve yayınları yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ancak hem araştırmalar hem de gözlemler için henüz yeterli süre olmadığından henüz kanıta dayalı araştırmalar olamadığını gözden kaçırmamak gerektiğini de unutmuyoruz.

Covid 19 hakkında yayın takibi yaparken dikkatimi çeken ve sonuçlarının günlük hayatımıza uyguladığımızda fayda sağlayabileceğini düşündüğüm bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. Tokyo’daki bir hastanede yapılan bir araştırma, kötü ağız hijyeninin COVID-19 hastalarında uzun süreli viral bulaşmaya neden olabildiğini açıklıyor. Çalışmada, yetersiz ağız sağlığı hijyenine sahip hastaların, klinik olarak iyileşmelerinden çok sonra bile PCR testsonuçlarının pozitif sonuçlar verdiği görülmüş, bu da araştırmacıların ağız hijyeninin test doğruluğunu etkileyebileceğini düşünmelerine neden olmuştur.

Araştırmacılar, 30 Nisan – 14 Mayıs tarihleri ​​arasında Tokyo Metropolitan Nöroloji Hastanesi Nöroloji Bölümü’ne kabul edilen sekiz COVID-19 hastasının tedavi sürecini değerlendirdikleri çalışmalarında,  hastalığın akut fazının geçmiş olmasına rağmenSARS-CoV-2 PCR test sonuçlarının pozitif çıkmaya devam etmesi üzerine hastaları bulaşıcı hastalıklar için özel bir bölüme almak zorunda kaldıklarını bildirmişlerdir.

Çalışma, hastalar arasında viral bulaşma döneminin klinik iyileşmeden sonra 40 günden daha uzun süre devam ettiğini göstermektedir. Ortalama viral bulaşma süresi 15.1 gün olarak kabul edilmişken özellikle Hasta 1 ve Hasta 2’de bu sürenin sırayla 53gün ve 47 gün olması dikkat çekmiştir. Diğer 6 hastada klinik iyileşmenin ortalama 18 gün olduğu görülmüştür.

Araştırmacılar, Hasta 1 ve Hasta 2’nin  test sonuçlarının neden uzun süre pozitif çıktığını araştırmaya başlayıp hastaları hastanedeki özel odalarda karantina sürecinde izlenmeye almışlar. Gözlemleri sırasında Hasta 3-8’in düzenli olarak diş fırçalamayı da içeren kişisel hijyen rutinlerini sürdürdüklerini; zihinsel ve /veya psikiyatrik bozuklukları olan Hasta 1 ve 2’nin ise gönüllü olarak dişlerini hiç fırçalamıyor olmaları dikkat çekici olmuşBu durum fark edildikten sonra araştırmacılar tarafından Hasta 1 ve Hasta 2’ye düzenli diş fırçalama ve gargara yapma talimatı verilmiş; düzenli diş fırçalama başladıktan 4-9 gün sonra PCR testlerinin negatif sonuç verdikleri görülmüştür.

Çalışma, ” 1. hasta şizofreni hastasıydı ve hastanede yatarak karantina süreci boyunca gönüllü olarak kendini temiz tutamadı” diyor. Hasta 1 ilk kez dişlerini 18.  günde hastanede fırçaladığını; bundan sonra dişlerini hiç fırçalamadığınıbelirtmişlerdir. Sürekli pozitif PCR testi sonuçlarıgösteren bu hastanın virüsten kurtulma süresi 49. günde olmuştur. Yapılan incelemeler; uygun olmayan ağız bakımının PCR testi pozitifliğinin kalıcı olmasına neden olabileceğini düşündürmektedir. Hemşire ile işbirliği içinde, Hasta 1’i dişlerini fırçalamaya ve gargara yapmaya tekrar tekrar teşvik ettik . Diş fırçalamanın başlamasından 4gün sonra 49. ve 53. günde hastanın PCR testi sonucunun ilk kez negatif olarak çıktığı belirtilmektedir.

Araştırmacılar, altta yatan dissosiyatif bozukluk ve hafif zihinsel geriliği olan Hasta 2’nin tıbbi tesise kabul edildikten 26 gün sonra negatif bir PCR testi sonucu verdiğini ancak bir sonraki ardışık testte pozitif sonucu verince hastayı karantinaya alarak izlemeye başladıklarını belirtiyorlar. Bu izleme sırasında bu hastanın da dişlerini nadiren fırçaladığını görmeleri üzerine hastaya defalarca dişlerini fırçalamasını söyleyip onu bu konuda teşvik etmeye çalıştıklarını bildiriyorlar. Araştırmacılar, sadece su ile dört günlük yoğun diş fırçalama sonrasında, Hasta 2’nin 44 ve 47. günlerde arka arkaya iki negatif PCR testi sonucu alındığını ve hastayı bu sayede taburcu edebildiklerini bildiriyorlar.

Araştırmacılar, çalışmada takip edilen hasta sayısının az olmasından dolayı bu araştırmadan istatistiksel sonuçlara varmanın mümkün olamayacağını kabul ediyorlar, ancak kötü ağız sağlığı hijyenine sahip iki hastanın ortalama viral dökülme sürelerinden önemli ölçüde daha uzun süre göstermesinin önemli bir bulgu olduğunun da altını çiziyorlar. “Bu tür uzun süreli viral bulaşma vakalarında, bulaşıcı olmayan viral nükleik asit fırçalamanın yapılmayıp bakteri miktarının fazla olduğu bir ağız boşluğunda birikebilir ve PCR ile tespit edilmeye devam edebilir. Araştırmacılar, birikmiş enfeksiyöz olmayan viral nükleik asidi uzaklaştırmak için düzenli olarak diş fırçalama ve ağız gargarası yapmayı önermektedir. Bu sayede negatif PCR testi sonucunun daha hızlı alınabileceğini bildirmektedirler.

Bu araştırma, araştırmacıların da belirttiği gibi kanıta dayalı bir çalışma olmaktan şuan  uzaktır. Ancak bize verdiği mesaj dikkate alınmaya değerdir. Başta ağız ve diş sağlığımız olmak üzere kişisel bakım ve dikkatimiz Covid 19 virüsünden korunmada ve eğer yakalanırsak kısa sürede kurtulmamızda büyük önem taşımaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim….

24 Temmuz 2020’de Diş Hekimliğinde Özel Bakım sayısında ve öncesinde de online olarak yayınlanmıştır.

Daha fazlası için bizimle iletişime geçebilirisiniz.

Online Hızlı Randevu