Diş etinde kist oluşumu, sebepleri için birçok açıdan incelenebilir. Diş etindeki kistin sebeplerine değinmeden önce kistin ne olduğu ve belirtilerini incelememiz gerekir.

Kist Nedir?

Kistler, kemik içinde veya yumuşak dokuda bulunan çevresi zarla çevrili içi ise sıvı bir oluşumla dolu olan patolojik boşluklardır. Kistler genellikle hasta tarafından fark edilmeden asemptomatik ilerleyebilir. Zamanla dışa doğru büyüyebilen kistler diğer anatomik oluşumları itebilir, onlara zarar verebilir. Çenedeki kistler, çene cerrahı tarafından kistin boyutuna ve lokalizasyonuna göre uygun cerrahi yöntemle çıkartılır, bölge temizlenir. Kimi durumlarda kistin tekrar oluşma ihtimali bulunacağından rutin kontroller önem arz eder.

Kist Bulguları Nelerdir?

Kistler çoğu zaman hastanın rutin olarak çekilen panoramik röntgenlerde fark edilir. Çevre dokulara zarar vermediği veya herhangi bir enfeksiyon gelişmediği sürece hasta tarafından fark edilmesi güçtür. Kistlerin büyüme hızı oldukça yavaştır. Bölgede enfeksiyon oluşursa kistler ağrı oluşturur. Eğer dişlerin kökleriyle ilişkide olursa dişlerin canlılığını yitirmesine sebebiyet verebilirler.

Kistler, kemiğin içindeyse röntgende düzgün sınırlı, içi koyu renk bir görüntü verir ve dışarıdan bir şişkinlik hissedilmez. Ancak eğer kist, yumuşak dokuda (diş etinde) oluşursa hastada o bölgede şişkinlik oluşur.

Diş Etinde Oluşan Kistler

Diş etinde oluşan kistler bebeklerde ve yetişkinlerde farklılık gösterir. Bebeklerde daha sık gözlenen diş eti (yumuşak doku) kistleri yetişkinlerde daha nadir olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bebeklerde Görülen Diş Eti Kistleri (Erüpsiyon Kistleri)

Bu tür kistler erüpsiyon kistleri olarak adlandırılmaktadır. Bu kistler, dişin bebekte ağza sürme sürecinde dişin sürmesini engelleyen kemiği örten yumuşak doku içinde oluşmaktadır. Eğer enfeksiyon oluşmamışsa ağrı yoktur. Diş etinde mavimsi veya sarımsı, yarı saydam, yumuşak ve kubbemsi bir çıkıntı olarak gözlenirler. Sert dokuda olmadıkları için panoramik röntgende görüntü vermezler.

Tedavisi

Çocuklarda görülen diş eti kistleri genellikle herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan kendileri açılır ve kaybolur. Kendiliğinden patlayıp yok olmayan durumlarda ise kişinin yaşına göre sürecek dişin gelişim durumu dikkate alınarak basit bir kesi ile kist üzerinden bir pencere açılır ve bu sayede dişin sürmesine yardımcı olunur. Diş etiyle ilgili rahatsızlıklarınız için kliniğimizden randevu alabilirsiniz.

Yetişkinlerde Görülen Diş Eti Kistleri

Yetişkinlerde görülen diş eti kistleri nadir rastlanılan bir durumdur. Oluşumu için farklı teoriler vardır. Genellikle diş oluşumu sırasında oluşan artıklardan geliştiği varsayılır. Yavaş büyürler ve ağrısızlardır. Kubbe biçiminde, içi akışkan ve genellikle 1 cm’den küçük çaptadırlar. Lokalizasyon olarak çoğunlukla diş etinin yanak tarafına doğrudur. Komşuluğu bulunan dişler canlılığını yitirmemiştir. Yetişkinlerde görülen diş eti kistleri kesi atılarak cerrahi olarak alınır. Bu vakalarda tekrarlama genelde gözlenmez.

Diş etinde kist oluşumu sebepleri genel olarak yukarıda bahsettiğimiz durumlardan oluşmaktadır ve ihmal edilmemelidir. Diş etinizde herhangi bir kist olduğunu düşünüyor ya da olup olmadığı hakkında bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dt. Alanur Büyükvardar