İlk olarak estetik amacıyla dişlerin ön yüzeylerini kaplamak fikri ile çıkan seramik plakalar, zaman geçtikçe sağlık açısından da katkıları anlaşılmıştır. Bu nedenle seramik plaka olarak bilinen lamina porselenler sadece estetik değil aynı zamanda sağlık açısından da önem arz eder. Çünkü yaprak porselen Lamina yapılmış dişlerin uzun dönem sonuçlarına bakıldığında dişte kırılma, çürük oluşma, renk değiştirme, bakteri plağı oluşumu ve konum değişikliği riskleri minimum seviyelere inmektedir.

Yukarda ki bahsi geçen sağlık sebepleri de başlı başına seramik porselen kaplama yaptırmak için bir nedendir. Fakat renk ve sağlık açısından sorunu olmayan dişlerin üzerine sadece dişi korumak amaçlı lamina veneer yapılmaz. Hekim olarak bizler gerekmedikçe bu tür yabancı sayılan materyelleri artıları da olsa yapmak istemeyiz. Bu nedenle tüm diğer işlemler için endikasyon koymak ne kadar önemliyse yaprak porselenler için de önemlidir.

Yaprak Porselenler ve Yaş İlişkisi

Seramik yaprakçıkları daha önce porselen kaplama yaptırmamış yani kesilmemiş dişlere uygulamak mümkündür. Önemli olan dişlerin ve dişetlerinin gelişiminin tamamlanmış olmasıdır. 14 -15 yaşında birine lamina yapılmamalıdır. Eğer ihtiyaç varsa bonding uygulaması yapılması daha doğrudur. İdeal lamina porseleninin yapılma yaşı 16 -18 yaş sonrasıdır. Dişlerin ve dişetlerinin son şeklinin almış olmasında fayda vardır. Erken yaşta yapılan yaprak porselenlerde uzun dönemde dişlerin renklerinin uyumsuzluğu ya da Dişeti uyumsuzlukları ve hatta asimetrik düzensizlikler ile karşılaşıla bilinir. Bu da memnuniyetsizlik yaratır.

Yaprak Porselenler ve Uzun Dönem Sonuçları

Genelde insanların ilk sorusu milimetrenin üçte biri kalınlığında ve bu kadar şeffaf bir materyal nasıl  oluyor da kırılmıyor. “Etrafımdan duydum bunlar çıkabiliyormuş ya da bu dişleri yapınca sert bir şeyler yemek ya da ısırmak mümkün değilmiş” gibi yorumlar çok almaktayız. Seramiğin ince olması kesinlikle estetik başarı açısından çok ama çok önemlidir. Kalın yapılmış bir yaprak porselende estetikten söz etmek mümkün değildir. Ama yaprak porseleni ince yaptık diye de kırılma veya ısırma gibi fonksiyonlarda kısıtlama getirmek doğru değildir. Önemli olan bu seramikleri doğru şekilde uyumlandırıp gerçek dişin üstüne bilimsel olarak doğru şekilde yapıştırmaktır. Laminalar için bir ömür yoktur. Yıllar geçtikçe yaprak porselenlerde bir sorun çıkmaz. Genelde Dişeti çekilmeleri olduğu durumlarda değiştirmek zorunda kalınmaktadır. Yaprak porselenleri bir şey ısırırken kırma şansınız yoktur. Sadece şunu bilmek gerekir; doğal dişinizi kırabilecek bir darbe yaprak porseleni de kırar.

Yaprak Porselen ve Çeşitleri

Yaprak porselenler yapılırken iki farklı şekilde yapılabilir. Bu safhalar laboratuvar ortamında yapılan işlemler olup sonuçları hastaya yansımaktadır. İlk yöntem en basit ve kolay yöntem olan press seramik yöntemidir. Bu yöntemde planlanan yaprak seramikler mumdan model üzerinde çalışılır ve tasarım ortaya çıkar. Bu tasarlanan modelden mum şeklindeki laminalar basılabilir bir seramik ile özel fırınlarda basılır. Basılan seramikler üzerinde tesviye dediğimiz düzenlemeler yapılır ve son olarak hastanın ve hekimin mutabık kaldığı renge boyanır. Böylece laminalar hazırlanmış olur.

Diğer bir yöntem ise yığma tekniği denilen bir yöntem ile laminalar üretilir. Bu yöntemde önce laminalar için bir alt yapı oluşturulur. Daha sonra seçilmiş renklere göre porselen tozları ile parça parça seramikler bu alt yapının üzerine konur ve yaprak porselenler oluşturulur. Bu yöntem daha natural laminalar yapmak için kullanılır. Çünkü dişlerin tüm renkleri ve dokuları katman oluşturulur.